Ενδεικτικό Πελατολόγιο της εταιρείας μας

 

Ktirio Έκτύπωση περιοδικού
 
PaMak Εκτύπωση συγγραμάτων
 
APE Έκτύπωση περιοδικού
 

AUEB 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκτύπωση συγγραμάτων
 
ISOMAT Εκτύπωση καταλόγων, ετικετών και μπροσούρων
 
Thessaloniki Film Festival Εκτύπωση όλων των εκδόσεων του Φεστιβάλ
 
Εταιρεία     Μακεδονικών   Σπουδών Εκτύπωση εκδόσεων βιβλίων