Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ν. Μαυρογένης & Υιοί  ΑΒΕΕ
Ανώνυμος Βιοτεχνικη & Εμπορικη Εταιρεία Γραφικών τεχνών

Ολύμπου 3, 57009
Καλοχώρι Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310 700 770, 2310 755 535, 2310 789 755, 2310 789 756
Fax : 2310 700 767

Αποστολή e-mail  :
ae.mavrogenis@gmail.com