Ειδικές εκδόσεις

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
Επιλέξτε ανάμεσα σε 6 σχήματα - φύλλα χαρτιού : 21Χ29, 25Χ35, 35Χ50, 43Χ61, 50Χ70 και 70Χ100 ως επιφάνεια εκτύπωσης. Θα πρέπει να υπολογίσετε πρώτα πόσα τεμάχια μπορούν να μπουν μαζί σε ένα φύλλο χαρτιού και κατόπιν να ζητήσετε τιμή για την ποσότητα των φύλλων που χρειάζεστε. Εάν στο 50Χ70 χωράνε 10 τεμάχια από το σχήμα που θέλετε και η ποσότητα που χρειάζεστε είναι 1000 τεμάχια τότε πρέπει να ζητήσετε τιμή = 1000/10 = 100 φύλλα παραγωγής. Στην διάσταση 50Χ70 έχετε τις περισσότερες επιλογές ποιότητας.

ΑΦΙΣΕΣ
Επιλέξτε ανάμεσα σε 7 σχήματα σε χαρτί ή χαρτόνι. Σημειώστε ότι για ανάρτηση της αφίσας σε κολόνες χρειάζεστε 2 τεμάχια αφίσες για κάθε μια κολόνα που θέλετε να αναρτήσετε. Το σχήμα αφίσας 25Χ35 ή 30,5Χ43 σε χαρτί είναι κατάλληλο για βιτρίνες καταστημάτων.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Επιλέξτε ανάμεσα σε 8 σχήματα χαρτιού για εκτύπωση μόνον : 21Χ29. 25Χ35, 30,5Χ43, 35Χ50, 43Χ61, 50Χ70, 61Χ86 και 70Χ100

ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ
Επιλέξτε ανάμεσα σε 6 σχήματα - φύλλα χαρτιού : 30,5Χ43, 35Χ50, 43Χ61, 50Χ70, 61Χ86 και 70Χ100 ως επιφάνεια εκτύπωσης. Θα πρέπει να υπολογίσετε πρώτα πόσα τεμάχια μπορούν να μπουν μαζί σε ένα φύλλο χαρτιού και κατόπιν να ζητήσετε τιμή για την ποσότητα των φύλλων που χρειάζεστε. Εάν στο 50Χ70 χωράνε 20 ετικέτες από το σχήμα που θέλετε και η ποσότητα που χρειάζεστε είναι 5000 τεμάχια τότε πρέπει να ζητήσετε τιμή = 5000/20 = 250 φύλλα παραγωγής.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
Επιλέξτε ανάμεσα σε 9 σχήματα, από 8 -16 σελίδες και χαρτόνι πυραμίδα τύπου «Δ»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
Επιλέξτε ανάμεσα σε 8 σχήματα απο 7 -13 σελίδες σπιράλ, κρεμαστάρι και χαρτόνι πλάτη