Πολυσέλιδες εκδόσεις

ΒΙΒΛΙΑ
Επιλέξτε ανάμεσα σε 5 διαφορετικά σχήματα : 12Χ16,5 από 48 έως 400 σελίδες ανά 8-σέλιδες 14Χ21, 17Χ24, 21Χ29, 24Χ34 από 48 έως 808 σελίδες ανά 8-σέλιδες. Επιλέγετε το χαρτί που θέλετε για το εσωτερικό και το εξώφυλλο του βιβλίου, τα γραμμάρια, την βιβλιοδεσία κολλητό, ραφτό, με αυτιά , πλαστικοποίηση ή καλλιτεχνική βιβλιοδεσία με σκληρά καπάκια σε τρεις επιλογές ποιότητας : εξώφυλλο με χαρτί πλαστικοποιημένο, πλαστικό ή λινό.

ΚΑΡΦΙΤΣΑ
Επιλέξτε ανάμεσα σε 4 τετράγωνα σχήματα: 14Χ14 - 16Χ16 - 19,5Χ21 - 22,5Χ23,5 από 8 έως 96 σελίδες ανά 4-σέλιδες και ανάμεσα σε κλασικά σχήματα 14Χ21 - 17Χ24 - 21Χ29 - 24Χ34 από 8 έως 112 σελίδες ανά 4-σέλιδες και τέλος στο 29Χ42 από 8 έως 52 σελίδες ανά 4-σέλιδες. Επιλέγετε το χαρτί που θέλετε και τα γραμμάρια που είναι ίδια για όλες τις σελίδες.

ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Επιλέξτε ανάμεσα σε 4 τετράγωνα σχήματα: 14Χ14 - 16Χ16 - 19,5Χ21 - 22,5Χ23,5 από 8 έως 96 σελίδες ανά 4-σέλιδες και επιπλέον 4 σελίδες εξωφύλλου και στα κλασικά σχήματα 14Χ21 - 17Χ24 - 21Χ29 - 24Χ34 από 8 έως 112 σελίδες ανά 4-σέλιδες και επιπλέον 4 σελίδες εξωφύλλου και τέλος στο 29Χ42 από 8 έως 52 σελίδες ανά 4-σέλιδες. Επιλέγετε το χαρτί που θέλετε και τα γραμμάρια που είναι διαφορετικά για το εσωτερικό και για το εξώφυλλο.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΡΦΙΤΣΑ
Επιλέξτε ανάμεσα σε 4 τετράγωνα σχήματα: 14Χ14 - 16Χ16 - 19,5Χ21 - 22,5Χ23,5 από 8 έως 96 σελίδες ανά 4-σέλιδες και επιπλέον 4 σελίδες εξωφύλλου και στα κλασικά σχήματα 14Χ21 - 17Χ24 - 21Χ29 - 24Χ34 από 8 έως 112 σελίδες ανά 4-σέλιδες και επιπλέον 4 σελίδες εξωφύλλου και τέλος στο 29Χ42 από 8 έως 52 σελίδες ανά 4-σέλιδες. Επιλέγετε το χαρτί που θέλετε και τα γραμμάρια, βερνίκια, πλαστικοποίηση, έχτρα σακούλα και ετικέτα Ελτα.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΟ
Επιλέξτε ανάμεσα σε 4 κλασικά σχήματα: 14Χ21 - 17Χ24 - 21Χ29 - 23Χ32 από 48 έως 320 σελίδες ανά 4-σέλιδες και επιπλέον 4 σελίδες εξωφύλλου. Επιλέγετε το χαρτί που θέλετε και τα γραμμάρια, βερνίκια, πλαστικοποίηση, έχτρα σακούλα και ετικέτα Ελτα.